Obsah

 

 CENTRUM THERASUIT

Temenická 35, Šumperk 787 01

 

Provozní doba základních činností sociální rehabilitace:

Pondělí - čtvrtek        7:00 – 17:00

Pátek                        7:00 – 14:00

 

Provozní doba fakultativní terapie Therasuit:

Pondělí – pátek        7:00 – 17:00 

V pracovní dny dle předem domluvených termínů.

Maximální okamžitá kapacita:

1 uživatel

klec

Služba je určena pro osoby s pohybovým postižením ať už vrozeným (děti s dětskou mozkovou obrnou) nebo získaným během života (stavy po cévní mozkové příhodě, úrazy apod.) Služba je určena pro osoby, které k pohybovému postižení mají přidružené i jiné smyslové postižení a jsou ve věku od 1 roku do 64 let.

Služba je zaměřena na intenzivní a individuální nácvik sociálních schopností a dovedností,  tak aby se zlepšila samostatnost a soběstačnost osob s pohybovým postižením a mohli se zapojit co nejlépe do běžného života svých vrstevníků a společnosti. 

Uživatelé služby mohou využít nadstandartní terapii Therasuit, která spočívá v individuálním cvičení ve speciálních oblecích, díky kterému se mění pohybové vzorce osob s pohybovým postižením a v mozku se vytvářejí vzorce nové, které umožňují lepší pohyb.

Základní činnosti sociální rehabilitace jsou dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytovány zdarma, uživatelé si budou hradit náklady spojené s nadstandartní terapií Therasuit.

 

snoezelen

Kontaktní osoba: Mgr. Kamila Zárubová

Telefon: 777 911 123; 583 550 544

Email: zarubova.kamila@pontis.cz

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Pravidla sociální rehabilitace

Pravidla terapie Therasuit

Pravidla podávání podnětů, připomínek a stížností

Návazné a spolupracující subjekty

Poslání sociální rehabilitace

Hodnotící kritéria fyzioterapie Therasuit

Ceník SR