Obsah

logo Fond mikroprojektů v Eurorogionu Glacensislogo euroregionu Glacensis

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

 

 

Anotace projektu:

Projekt Polsko-česká kampaň: bezpečný a aktivní senior je zaměřen na spolupráci mezi partnery projektu a seniorů v Česko-polské příhraniční oblasti. Prostřednictvím projektu podpoříme aktivitu seniorů, jejich zájem poznávat nové lidi, navazovat nové známosti, poznat kulturu jiného nároka, přirodu a prostředí, ve kterém žijí. V průběhu projektu seznámíme seniory s tzv. Kartou života, která je v Polsku již na některých místech rozšířená a napomáhá integrovanému záchrannému systému a samotným seniorům.

Realizace projektu: únor 2018-leden 2019

 

Cíle projektu:

Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu.