Obsah

 

Společnost PONTIS Šumperk realizuje projekt "Služby sociální prevence v Olomouckém kraji"

Období realizace: 1.4.2016-31.12.2018

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057

Anotace projektu

Cílem projektu je zajistit fungování 7 druhů vybraných sociálních služeb sociální prevence na území Olomouckého kraje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.

 

Naše společnost v rámci tohoto projektu zajišťuje fungování Azylového domu pro rodiny s dětmi, a to na adrese Gagarinova 5, 787 01  Šumperk

 

 

Projekt "Služby sociální prevence v Olomouckém kraji", reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057 je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.