Obsah

 

V roce 2018 realizuje naše společnost níže uvedené projekty.

Olomoucký kraj, odbor sociálních služeb , finančně podpořil činnost těchto sociálních služeb v Podprogramu I.

 

  • Kontaktní a poradenské centrum,
  • Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené a půjčovnu kompenzačních pomůcek,
  • Domy s pečovatelskou službou Alžběta, Markéta a Tereza, logo Olomouckého kraje
  • Krizový byt pro ženy,
  • Denní stacionář VOLBA,
  • Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot
  • Odlehčovací služba
  • Sociální rehabilitace

 

Město Šumperk poskytlo společnosti veřejnou finanční podporu na činlogo města Šumperknost v celkové výši 5.670.000,- Kč .

 

 logo Úřadu práce

Úřad práce České republiky poskytl částečnou úhradu provozních nákladů chráněných pracovních míst částkou 88.000,- Kč.

 

 

 

 

 „Projekt K-centrum krédo - kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové rpoblematiky byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky“.

 

Společnost PLATIT a.s. darovala společnosti finanční dar v hodnotě 30logo PLATIT.000, který bude v průběhu roku využit na úhradu nákladů spojených s odlehčovací službou a sociální rehabilitací.

 

 

logo SHMSpolečnost SHM, s.r.o. je našim pravidelným dárcem. V letošním roce jsme obdrželi 50.000,- Kč, které využijeme pro seniory.

 

Službu Kontaktního a poradenského centra podpořilo i Ministerstvo zdravotnictví, které nám na nákup loho MZzdravotnického materiálu poskytlo částku 70.000,- Kč.

 

logo nadace čezNadace ČEZ podpořila náš projekt Rozšíření centra Therasuit, a to částkou 43.950,- která bude využita na speciální školení fyzioterapeuta.

 

 

 

.

 

Na sociální práci naší společnosti přispěly v roce 2018 i tyto obce a společnosti: