Obsah

 

V roce 2017 realizuje naše společnost níže uvedené projekty.

Olomoucký kraj, odbor sociálních služeb , finančně podpořil činnost těchto sociálních služeb, a to celkovou částkou 8.722.100,- Kč.

 

  • Kontaktní a poradenské centrum,
  • Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené a půjčovnu kompenzačních pomůcek,
  • Domy s pečovatelskou službou Alžběta, Markéta a Tereza, logo Olomouckého kraje
  • Krizový byt pro ženy,
  • Denní stacionář VOLBA,
  • Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot
  • Odlehčovací služba
  • Sociální rehabilitace

 

Město Šumperk poskytlo společnosti veřejnou finanční podporu na činlogo města Šumperknost v celkové výši 4.670.000,- Kč .

 

 logo Úřadu práce

Úřad práce České republiky poskytl částečnou úhradu provozních nákladů chráněných pracovních míst částkou 88.000,- Kč.

 

 

 

 

logo RVKPP

 

Úřad vlády České republiky poskytl společnosti neinvestiční dotaci k financování projektu protidrogové politiky s názvem K-centrum Krédo - kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky částkou 496.000,- Kč.

 

 

 

 

Společnost PLATIT a.s. darovala společnosti finanční dar, který bude v průběhu roku využit na úhradu nákladů spojených slogo PLATIT pořízením pomůcek pro děti s dětskou mozkovou obrnou.

 

 

 

 

logo SHMSpolečnost SHM, s.r.o. je našim pravidelným dárcem. V letošním roce jsme obdrželi 50.000,- Kč, které využijeme pro seniory.

 

Službu Kontaktního a poradenského centra podpořilo i Ministerstvo zdravotnictví, které nám na nákup loho MZzdravotnického materiálu poskytlo částku 70.000,- Kč.

 

Nadace rozvoje občanské společnosti podpořila náš projekt Centrum Therasuit v částclogo NROSe 350.000,-, ze které budeme financovat vybudování snoezelenové místnosti pro děti s dětskou mozkovou obrnou. Projekt probíhá od 7/2016-6/2017.

 

 

Na sociální práci naší společnosti přispěly v roce 2017 i tyto obce a společnosti: