PONTIS Šumperk o.p.s.

Podpořte seniory, handikepované děti nebo rodiče s dětmi v tíživé sociální situaci. Své příspěvky můžete zasílat na č. účtu 115-7205550227/0100. MOC DĚKUJEME

Pečovatelská služba

Terénní forma: Gen. Svobody 68, Šumperk

Ambulantní forma: Bohdíkovská 24, Šumperk

 

Vedoucí služby: Bc. Miroslava Chlubnová, DiS.

Tel.: 773 907 123

Email: chlubnova.miroslava@pontis.cz

 

Kontaktní osoba: Zdeňka Valčíková, Dis.

Pozice: sociální pracovnice

tel.: 777 716 034

Email: valcikova.zdenka@pontis.cz

 

Provozní doba terénní formy:

po - pá     7:00 - 20:00

so - ne     7:00 - 14:00     16:00 - 20:00

Provozní doba ambulantní formy

po - pá     8:00 - 14:30

 

Pečovatelskou službu poskytujeme ve městě Šumperk, včetně v tzv. Domu s pečovatelskou službou ( dále je DPS) a okolních obcích s dojezdovou vzdáleností do 10 km od města Šumperk, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Pečovatelské úkony v odpoledních hodinách, o víkendech a o svátcích poskytujeme pouze k zajištění péče o vlastní osobu.

Ambulatní formou v tzv. Středisku osobní hygieny nabízíme občanům umytí hlavy a celkovou koupel (možné využití zvedacího zařízení pro imobilní osoby), které si nejsou schopni zajistit ve svém domácím prostředí.

Maximální kapacita přímé práce s uživateli terénní formy je:

- v pracovní dny 28 hodin/den

- o víkendech a svátcích 14 hodin/den

Maximální okamžitá kapacita ambulantní formy je 1 osoba.

 

Formuláře ke stažení:
 

Veřejný závazek

Pravidla poskytování PS

Ceník pečovatelských úkonů

Pravidla pro podávání stížností

Informace o zpracování osobních údajů

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Patneři