PONTIS Šumperk o.p.s.

Podpořte seniory, handikepované děti nebo rodiče s dětmi v tíživé sociální situaci. Své příspěvky můžete zasílat na č. účtu 115-7205550227/0100. MOC DĚKUJEME

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Adresa: Gen. Svobody 2800/68, 787 01 Šumperk

Tel: 777 716 030

E-mail: brezinova.bohdana@pontis.cz

 

Poslání:

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením je podpora důstojnéh a plnohodnotného života těchto osob prostřednictvím nácviku každodenních činností.

Hlavní cíl:

předcházet sociálnímu vyloučení či zapojit seniory a osoby se zdravotním postižením do života společnosti

- prodloužit aktivní a nezávislý život seniorů a osob se zdravotním postižením

- vytvářet nabídku nácvikových programů tak, aby přispěla k rozvoji fyzickcýh a psychických schopností seniorů a osob se zdravotním postižením

Cílová skupina:

- senioři (senioři po CMP, senioři s tělesným positžením) od 60 let

Nácvikové programy pro seniory:

- nácvik čtení a psaní

- nácvik řečových dovedností (logopedická cvičení pro seniory)

- rehabilitační cvičení směřující k rozvoji pohybových funkcí

Služba je dle zákona č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách poskytována ZDARMA

Kapacita:

V případě poskytnutí služby v terénu jsme schopni poskytnout nácvikové činnosti v jeden okamžit pouze jedné osobě. V případě docházení na nácvikové činnosti ambulantně, může čítat skupina maximálně 10 osob.

 

Návazné a spolupracující služby

Práva a povinnosti uživatelů a poskytovatelů služby

Pravidla nouzových a havarijních situací pro uživatel služby

Pravidla o poskytování Sociálně aktivizační služby

Pravidla podávání stížností

Veřejný závazek

Informace o zpracování osobních údajů

Patneři