Obsah

Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000058

Společensky účelná pracovní místa

_____________________________________________________

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2015 - 2018 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také z projektu "Nové pracovní příležitosti – Společensky účelná pracovní místa", který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.2.2018 do 31.7.2018 bylo u zaměstnavatele PONTIS Šumperk o.p.s. IČO: 25843907 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 84.378 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 82,38 %, tj. 69.511 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 17,62 %, tj. 14.867  Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou   péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

Dokument ke stažení ZDE.

 

Leták OPZ - VPP

Leták OPZ - VPP (3)