Obsah

logo Programu a Nadace partnerství

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

http://www.swiss-contribution.cz

http://www.nadacepartnerstvi.cz

 

Název projektu: Denní stacionář

Doba realizace projektu: 1.3.2013 - 28.2.2015

Celkové náklady: 2.060.387,49 Kč

 

Anotace projektu:

Projekt Denní stacionář navazuje na investiční projekt, ze kterého bude rozšířen prostor Denního stacionáře, a to především vybavením technického zázemí pro tuto službu, rozšířením cílové skupiny a sociální práci s ní, zvýšením kapacity sociální služby Denního stacionáře o 10 osob a dále o tři lůžka celodenní péče a s tím související navýšení zaměstnanců přímé péče.

 

Letáčky se základními informacemi:

letáček pro pečující osoby k Dennímu stacionáři na ul. Bohdíkovská

letáček odlehčovací služby celodenní péče

mapka Denního stacionáře na ul. Bohdíkovská

 

 

Oznámení o zahájení zadávacího řízení - Výzva k podání nabídek

Dodávka a montáž stropního zvedacího zařízení do Denního stacionáře

 

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 2

Půdorys budovy - příloha č. 4

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Stránka

  • 1

pokoj

pokoj

odpočinková místnost

odpočinková místnost


Stránka

  • 1