PONTIS Šumperk o.p.s.

Podpořte seniory, handikepované děti nebo rodiče s dětmi v tíživé sociální situaci. Své příspěvky můžete zasílat na č. účtu 115-7205550227/0100. MOC DĚKUJEME

Popis společnosti

PONTIS Šumperk o.p.s. je největší nestátní neziskovou organizací ve městě Šumperk a poskytuje širokou paletu sociálních a doplňkových služeb. Zakladatelem organizace bylo v roce 1999 město Šumperk. V začátcích společnost provozovala pouze pečovatelskou službu, azylový dům a krizový byt a ve společnosti pracovalo jen 12 zaměstnanců. Během pěti let se společnost rozšířila o další sociální služby, jimiž jsou odborné sociální poradenství, kontaktní centrum, denní stacionář, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Počet zaměstnanců na HPP vzrostl na 34 a na základě DPP či DPČ bylo zaměstnáváno 40 osob. V současné době máme 65 zaměstnanců na HPP a cca 40 zaměstnanců na DPP či DPČ.
Organizační strukturu naší společnosti tvoří ředitel společnosti, metodik,  vedoucí jednotlivých oddělení, vedoucí středisek a řadoví zaměstnanci. Společnost zaměstnává kvalifikované zaměstnance, kteří splňují na dané pozice vzdělání, dostatečnou praxi, jsou loajální k zaměstnavateli a vystupují na venek jako jednotný tým. V organizační struktuře jsou jasně stanoveny pravomoci, odpovědnosti , kompetence a způsob zastupitelnosti jednotlivých pracovníků. Zaměstnanci se řídí komunikačním a etickým kodexem společnosti, zákonem o sociálních službách a ostatními platnými právními předpisy ČR. Zaměstnanci se v rámci jednotlivých služeb stále zdokonalují, každý má stanoven vzdělávací plán na rok dopředu, který je vždy koncem roku vyhodnocován společně zaměstnancem a vedoucím pracovníkem.
Financování naší společnosti je v součanosti třípilířové, kdy jeden pilíř tvoří dotace ze státních zdrojů a evropských fondů, druhý pilíř je tvořen finančními prostředky obcí a podnikatelského sektoru a třetí pilíř představují vlastní zdroje společnosti, které získáváme z návazné a  doplňkové činnosti, jako je např. Kavárnička nejen pro seniory, ubytovna, sociální byty a univerzita volného času.
Posláním a cílem společnosti je poskytovat kvalitní sociální služby širokému spektru osob, a to od nejmenších dětí až po seniory, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a potřebují pomoc či podporu jiné osoby. Tímto naším úsilím se snažíme posilovat začleňování jednotlivých cílových skupin do běžného života většinové společnosti.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Facebook

facebook

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:402
TÝDEN:1110
CELKEM:909788

Patneři