PONTIS Šumperk o.p.s.

Podpořte seniory, handikepované děti nebo rodiče s dětmi v tíživé sociální situaci. Své příspěvky můžete zasílat na č. účtu 115-7205550227/0100. MOC DĚKUJEME

Popis společnosti

PONTIS Šumperk o.p.s. je největší nestátní neziskovou organizací ve městě Šumperk a poskytuje širokou paletu sociálních a doplňkových služeb. Zakladatelem organizace bylo v roce 1999 město Šumperk. V začátcích společnost provozovala pouze pečovatelskou službu, azylový dům a krizový byt a ve společnosti pracovalo jen 12 zaměstnanců. Během pěti let se společnost rozšířila o další sociální služby, jimiž jsou odborné sociální poradenství, kontaktní centrum, denní stacionář, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Počet zaměstnanců na HPP vzrostl na 34 a na základě DPP či DPČ bylo zaměstnáváno 40 osob. V současné době máme 65 zaměstnanců na HPP a cca 40 zaměstnanců na DPP či DPČ.
Organizační strukturu naší společnosti tvoří ředitel společnosti, metodik,  vedoucí jednotlivých oddělení, vedoucí středisek a řadoví zaměstnanci. Společnost zaměstnává kvalifikované zaměstnance, kteří splňují na dané pozice vzdělání, dostatečnou praxi, jsou loajální k zaměstnavateli a vystupují na venek jako jednotný tým. V organizační struktuře jsou jasně stanoveny pravomoci, odpovědnosti , kompetence a způsob zastupitelnosti jednotlivých pracovníků. Zaměstnanci se řídí komunikačním a etickým kodexem společnosti, zákonem o sociálních službách a ostatními platnými právními předpisy ČR. Zaměstnanci se v rámci jednotlivých služeb stále zdokonalují, každý má stanoven vzdělávací plán na rok dopředu, který je vždy koncem roku vyhodnocován společně zaměstnancem a vedoucím pracovníkem.
Financování naší společnosti je v součanosti třípilířové, kdy jeden pilíř tvoří dotace ze státních zdrojů a evropských fondů, druhý pilíř je tvořen finančními prostředky obcí a podnikatelského sektoru a třetí pilíř představují vlastní zdroje společnosti, které získáváme z návazné a  doplňkové činnosti, jako je např. Kavárnička nejen pro seniory, ubytovna, sociální byty a univerzita volného času.
Posláním a cílem společnosti je poskytovat kvalitní sociální služby širokému spektru osob, a to od nejmenších dětí až po seniory, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a potřebují pomoc či podporu jiné osoby. Tímto naším úsilím se snažíme posilovat začleňování jednotlivých cílových skupin do běžného života většinové společnosti.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Facebook

facebook

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:121
TÝDEN:1390
CELKEM:1001990

Partneři