PONTIS Šumperk o.p.s.

Podpořte seniory, handikepované děti nebo rodiče s dětmi v tíživé sociální situaci. Své příspěvky můžete zasílat na č. účtu 115-7205550227/0100. MOC DĚKUJEME

Podporují nás

 

V roce 2024 realizuje naše společnost níže uvedené projekty.

Olomoucký kraj, odbor sociálních služeb , finančně podpořil činnost těchto sociálních služeb v Podprogramu I. a Podprogramu II :

 

  • Kontaktní a poradenské centrum,
  • Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené a půjčovnu kompenzačních pomůcek,
  • Pečovatelskou službu,logo Olomouckého kraje
  • Krizový byt pro ženy,
  • Denní stacionář VOLBA,
  • Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot
  • Odlehčovací službu
  • Sociální rehabilitaci

logo Nadace ČEZNadace ČEZ nám přispěla částkou 200.000,- Kč na Projekt "Preventivní program PONTIS- víc než jen prevence" v rámci kterého budeme realizovat přednášky na školách.

 

Město Šumperk poskytlo společnosti veřejnou finanční podporu na činlogo města Šumperknost v celkové výši 7.500.000,- Kč .

 

 logo Úřadu práce

Úřad práce České republiky poskytl částečnou úhradu provozních nákladů chráněných pracovních míst.

 

 

 „Projekt K-centrum krédo - kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky“.

 

loho SHMSpolečnost SHM, s.r.o. je našim pravidelným dárcem. V letošním roce jsme obdrželi 50.000,- Kč, které využijeme na centrum Therasuit - proškolení pracovníků.

 

Olomoucký kraj přispěl částkou 500.000,- Kč  v rámci projektu Dofinancování elektromobilů pro pečovatelskou službu a denní stacionář PONTISlogo Olomouckého kraje a umožnil nám tak zakoupit tři elektromobily, které budou využívány v našich službách.     

 

 

Na sociální práci naší společnosti přispěly v roce 2024 i tyto obce a společnosti:

 

 

 

Partneři