PONTIS Šumperk o.p.s.

Podpořte seniory, handikepované děti nebo rodiče s dětmi v tíživé sociální situaci. Své příspěvky můžete zasílat na č. účtu 115-7205550227/0100. MOC DĚKUJEME

Projekt Azylové domy v Olomouckém kraji II

logo OPZ+

 

 

Projekt „Azylové domy v Olomouckém kraji II.“,
reg. č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000099 je spolufinancován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu České republiky.

Registrační číslo projektu:                  CZ.03.02.01/00/22_003/0000099

 

Datum zahájení realizace projektu:        1. 9. 2022

Datum ukončení realizace projektu:       28. 2. 2025

 

Celkové náklady v Kč:                         222 186 240,00 Kč

Příspěvek EU:                                       170 494 611,26 Kč

Výše dotace ze státního rozpočtu:           29 473 004,74 Kč

Podíl Olomouckého kraje:                       22 218 624,00 Kč

 

Cílem projektu je zajistit fungování vybraných služeb sociální prevence na území Olomouckého kraje v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 

Realizací projektu bude dosaženo stabilní zajištění poskytování služby azylové domy
v Olomouckém kraji. Projekt vytvoří podmínky pro prevenci soc. vyloučení a pro sociální začleňování osob ohrožených soc. vyloučením na území Olomouckého kraje. Projektové aktivity zajistí dostupnost soc. služby azylové domy a zajistí kontrolu těchto služeb, jestli adekvátně naplňují poskytování sociální služby podle předmětu uzavřené smlouvy. V rámci projektu bude zajištěno financování a podpora 20 azylových domů

 

 

Partneři