PONTIS Šumperk o.p.s.

Podpořte seniory, handikepované děti nebo rodiče s dětmi v tíživé sociální situaci. Své příspěvky můžete zasílat na č. účtu 115-7205550227/0100. MOC DĚKUJEME

Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se ZP

 

logo ROP

ROP Střední Morava podpořil projetk města Šumperk s názvem Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Šumperku. Naše společnost je v tomto projektu partnerem.

 

Cílem projektu je zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb ve městě Šumperk, zajistit dostupnost těchto služeb co nejšiřšímu spektru potřebných osob a přispět tak ke zvýšení kvality života specifikovaných cílových skupin, i jejich rodinných příslušníků. Projekt je naplánován tak, aby výrazně modernizoval, zkvalitnil a rozšířil již poskytované sociální služby, zejména denní stacionář, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP, sociální poradenství - půjčovnu kompenzačních pomůcek, a to v komplexním přístupu, který zahrnuje:

a) stavební úpravy dvou objektů, kde jsou služby poskytovány (hl. budova na Gen. Svobody 68 a budova DPS Markéta na Bohdíkovské ul. 24 Šumperk)

b) nákup nového technologicky vyspělejšího vybavení

c) zakoupení automobilu pro přepravu imobilních osob.

 

Termín realizace projektu: 1.3.2013 -30.12.2013

Celkové výdaje projektu: 6 802 758 Kč

 

Více informací:

http://www.sumperk.cz/cs/podnikatel/projekty-eu/aktualni-projekty/rozsireni-a-zkvalitneni-sluzeb-pro-seniory-a-osoby-se-zdravotnim-postizenim-v-sumperku.html

Letáčky:

sociálně aktivizační služby pro seniory a ZP

centrum sociálního poradenství

denní stacionář

denní stacionář s piktogramy

 

Partneři