PONTIS Šumperk o.p.s.

Podpořte seniory, handikepované děti nebo rodiče s dětmi v tíživé sociální situaci. Své příspěvky můžete zasílat na č. účtu 115-7205550227/0100. MOC DĚKUJEME

Podporují nás

 

V roce 2019 realizuje naše společnost níže uvedené projekty.

Olomoucký kraj, odbor sociálních služeb , finančně podpořil činnost těchto sociálních služeb v Podprogramu I. a Podprogramu II:

 

  • Kontaktní a poradenské centrum,
  • Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené a půjčovnu kompenzačních pomůcek,
  • Pečovatelskou službu,logo Olomouckého kraje
  • Krizový byt pro ženy,
  • Denní stacionář VOLBA,
  • Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot
  • Odlehčovací službu
  • Sociální rehabilitaci

 

Město Šumperk poskytlo společnosti veřejnou finanční podporu na činlogo města Šumperknost v celkové výši 6.520.000,- Kč .

 

 logo Úřadu práce

Úřad práce České republiky poskytl částečnou úhradu provozních nákladů chráněných pracovních míst částkou 88.000,- Kč.

 

 

 

 

 „Projekt K-centrum krédo - kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové rpoblematiky byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky“.

 

Společnost PLATIT a.s. darovala společnosti finanční dar v hodnotě 30logo PLATIT.000, který bude v průběhu roku využit na úhradu nákladů spojených s pečovatelskou službou.

 

 

logo SHMSpolečnost SHM, s.r.o. je našim pravidelným dárcem. V letošním roce jsme obdrželi 50.000,- Kč, které využijeme pro seniory.

 

Službu Kontaktního a poradenského centra podpořilo i Ministerstvo zdravotnictví, které nám na nákup loho MZzdravotnického materiálu poskytlo částku 35.000,- Kč.

 

 

Olomoucký kraj- odbor Protidrogové politiky přispěl v roce 2019 částkou 265.000,- Kč na projekt K-centrum Krédo - kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problamatiky. logo olomouckého kraje

 

 

Výbor dlogo VDVobré vůle, Nadace Olgy Havlové nám přispěla na nákup závěsného zvedacího zařízení včetně transportních vaků a nákup mechanického vozíčku pro Odlehčovací službu.

.

 

Na sociální práci naší společnosti přispěly v roce 2019 i tyto obce a společnosti:

 

 

 

Patneři