PONTIS Šumperk o.p.s.

Podpořte seniory, handikepované děti nebo rodiče s dětmi v tíživé sociální situaci. Své příspěvky můžete zasílat na č. účtu 115-7205550227/0100. MOC DĚKUJEME

Lepší život na šumperském venkovu

logo

Název projektu: Lepší život na šumperském venkovu

Reg. č.: CZ.03.02.01/00/22_008/0000027

Období realizace: 1.1.2023-31.12.2025

Anotace projektu: 

Anotace projektu: Cílem projektu je zlepšení života na šumperském venkovu v oblasti zaměstnanosti (zvýšení zaměstnanosti a především uplatnitelnosti osob ohrožených pracovním neúspěchem nebo vyloučených z pracovního procesu na trhu práce; umožnění rozjezdu vlastního podnikání), sociální práce (aktivizace seniorů a obecně snížení rizika sociálního vyloučení a izolace na venkově) a prorodinných aktivit (řešení problému obtížné dostupnosti kvalitních služeb zaměřených na podporu rodin s malými dětmi).

Projekt se skládá ze 4 dílčích aktivit realizovaných příjemcem a jednotlivými partnery s finančním příspěvkem:

Příjemcem projektu je MAS Šumperský venkov, naše společnost je zde partnerem s finančním příspěvkem a realizací aktivit:

PODPORA KOMUNITNÍ (SOCIÁLNÍ) PRÁCE:
Projekt reaguje na málo dostupné aktivizační služby pro seniory, kteří již nejsou příliš aktivní či mají zdravotní omezení. Dalším cílem projektu je snížit riziko sociálního vyloučení a izolace na venkově a naučit cílovou skupinu lépe řešit své problémy, pomoci najít se sociálním pracovníkem vhodné řešení problému.

Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Vyskočilová, tel: 722 970 171

Další partneři s finančním příspěvkem:

  • BEC  družstvo – Business and Employment Co-operative
  • RC Vikýrek,z.s.

Další informace k projektu:

http://www.sumperskyvenkov.cz/projekty/opz-lepsi-zivot-na-sumperskem-venkovu/

 

Partneři