PONTIS Šumperk o.p.s.

Podpořte seniory, handikepované děti nebo rodiče s dětmi v tíživé sociální situaci. Své příspěvky můžete zasílat na č. účtu 115-7205550227/0100. MOC DĚKUJEME

Projekt "Centra pro podporu pečujících osob Zábřeh a Šumperk"

logo OPZlogo Charity Zábřeh

Společnost PONTIS Šumperk realizuje jako partner Charity Zábřeh projekt "Centra pro podporu pečujících osob Zábřeh a Šumperk"

Období realizace: 17.2020-30.6.2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015344

Anotace projektu - Projekt navazuje na realizovaný projekt zaměřený na podporu pečujících osob v ORP Zábřeh a Mohelnice a reaguje na jeho dosavadní výstupy, které potvrzují potřebnost podpory pečujícím osobám. Díky partnerovi bude v rámci projektu podpora pečujících osob rozšířena na území ORP Šumperk, partner bude moci čerpat ze zkušeností realizátora. Projekt nabídne pečujících osobám potřebnou pomoc a podporu, možnost sdílení, podpoří spolupráci s veřejným sektorem. Aktivity projektu pomohou předejít fyzickému a psychickému vyčerpání pečujících osob.

 

Projekt "Centra pro podporu pečujících osob Zábřeh a Šumperk." , reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/19_098/0015344 je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálníh fondu.

Informace ke zpracování osobních údajů

Partneři